• ประกาศรับสมัครงาน กองบรรณาธิการ, พนักงานแต่งภาพ (การ์ตูนญี่ปุ่น)

ตำแหน่ง: กองบรรณาธิการ การ์ตูนญี่ปุ่น (งานประจำ)

.✅หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บรรณาธิการหนังสือ (เช่น เรียบเรียง ตรวจสอบและแก้ไข ฯลฯ)
• ประสานงานกับนักแปล และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

✅คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีพื้นฐานหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบรรณาธิการ และสามารถเริ่มงานได้ทันที
• มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น**
• ความรู้ด้านภาษาไทยค่อนข้างแข็งแรง**
• สามารถเข้าทำงานที่เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรีได้ (มีสวัสดิการบ้านพักรวมสำหรับพนักงานหญิง)
• เป็นคนตรงต่อเวลา รับผิดชอบงานได้ดีเยี่ยม
• รู้จักวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
• ถ้าถนัดหรือชื่นชอบการ์ตูนแนวแฟนตาซีจะพิจารณาเป็นพิเศษ*
**รบกวนแนบเอกสาร หลักฐาน หรือผลงานที่แสดงความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับ Resume.

ตำแหน่ง: พนักงานแต่งภาพการ์ตูนญี่ปุ่น
(ฟรีแลนซ์)

.✅หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบงานกราฟิกของหนังสือที่ได้รับมอบหมาย (แต่งภาพ, จัดหน้า, ใส่คำพูดในหนังสือ ฯลฯ)
• ประสานงานกับกองบรรณาธิการ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

✅คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีประสบการณ์ทำงานกราฟิกฝ่ายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น และสามารถเริ่มงานได้ทันที
• มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานระบบงานพิมพ์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านงานพิมพ์มาก่อน**
• สามารถใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับงานพิมพ์ และงานกราฟิกได้เป็นอย่างดี (Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign)**
• หากมีความรู้ด้านภาษาไทยและพอเข้าใจพื้นฐานภาษาญีปุ่น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ**
• รับผิดชอบงานที่มอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลา
• รู้จักวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
**รบกวนแนบเอกสาร หลักฐาน หรือผลงานที่แสดงความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับ Resume

📍วิธีการสมัคร

1. เขียนใบสมัคร/Resume ในรูปแบบของท่านเอง
2. หลักฐานการศึกษา และ เอกสาร หลักฐาน หรือผลงาน ที่แสดงความสามารถของตัวท่านเพื่อประกอบการพิจารณา

2.1 ตำแหน่ง: กองบรรณาธิการ การ์ตูนญี่ปุ่น
เขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับหนังสือที่ท่านประทับใจในรูปแบบของตัวเอง (ไม่จำกัดจำนวนและประเภทหนังสือที่เลือกเขียน)
2.2 ตำแหน่ง: พนักงานแต่งภาพ การ์ตูนญี่ปุ่น
หลักฐานการศึกษา และ เอกสาร หลักฐาน หรือผลงาน ที่แสดงความสามารถของตัวท่าน

📧ส่งมาที่อีเมล animag.support@animagonline.com 
กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า
• “สมัครตำแหน่งกองบรรณาธิการ_[ชื่อผู้สมัคร]
• “สมัครตำแหน่งพนักงานแต่งภาพ_[ชื่อผู้สมัคร]

❌❌ หมายเหตุ ❌❌
⚠️ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์
⚠️พิจารณาความสามารถด้านภาษาไทยเท่าๆ กับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
⚠️ถ้าผ่านการพิจารณา ทีมงานจะติดต่อกลับทางอีเมล แต่ถ้าผ่านไป 1 เดือนแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ แสดงว่าไม่ผ่านการพิจารณา