• รายชื่ออีบุ๊คออกใหม่ กันยายน 2022

.

📌รายชื่ออีบุ๊คออกใหม่

เริ่มจำหน่าย 1 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา 16:00 น.

.

📙Novel

• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 1 🛒
• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 2 🛒
• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 3 🛒
• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 4 🛒
• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 5 🛒
• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 6 🛒

📘Comic

• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 1 (ฉบับการ์ตูน) 🛒
• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 2 (ฉบับการ์ตูน) 🛒
• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 3 (ฉบับการ์ตูน) 🛒
• เฟท/สเตรนจ์ เฟค (FATE/STRANGE FAKE) เล่ม 4 (ฉบับการ์ตูน) 🛒

RECOMMEND

.

.

กดเพื่อเข้าสู่ร้านค้าอีบุ๊คของอนิแม็ก

.