• แจ้งปัญหา “การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า” เกิดความล่าช้าจากระบบอีเมล์

JP-01

ขณะนี้ animagshop@hotmail.com ซึ่งเราใช้มากว่า 6 ปี ถูกทาง Microsoft จำกัดปริมานการใช้จนต้องหยุดใช้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ทำให้ขณะนี้ Order No. 0014XX – 0016XX อยู่ในสภาพอัมพาตชั่วคราว ต้องขออภัยเพื่อนๆ ด้วยครับ “ขอให้ใจเย็นๆ” เราจะค่อยจัดการเป็นคิวๆ ไป รับลองว่าอีก 9 วันที่เหลือนี้เหลือเฟือพอ และจะได้สินค้าทุกคนแน่นอน

และเพื่อไม่ให้ยอดจองใหม่ “ทับถม” จนเกิดปัญหาเพิ่มเติม รายการสั่งซื้อ Order No. 0017XX เป็นต้นไปจะถูกสลับไปใช้ animagshop@animagonline.com แทน จึงแจ้งมาให้ทราบ