• แจ้งกำหนดวางหนังสือใหม่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (อัพเดท 2 มี.ค. 59)

น้องนายประกาศข่าวขี้เถ้าในกริมการ์
แดนมายา เล่ม 2

ราคาปก 170 บาท
7 มี.ค. 59

น้องนายประกาศข่าวอินเดกซ์ คัมภีร์
คาถาต้องห้าม SS

ราคาปก 160 บาท
16 มี.ค. 59

น้องนายประกาศข่าวอลิส & เชอร์ลี่ย์ ในโรงเรียน
พลังมหัศจรรย์ เล่ม 2

ราคาปก 160 บาท
16 มี.ค. 59


*หมายเหตุ กำหนดการวางจำหน่ายหนังสืออาจเร็วหรือช้ากว่ากำหนดที่แจ้งเอาไว้
โดยจะแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด


(อัพเดท) ขี้เถ้าในกริมการ์ แดนมายา เล่ม 2 เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าผ่านทางเว็ป ANIMAGSHOP.COM

น้องนายประกาศข่าว
เว็บอนิแม็กชอป
สั่งซื้อได้แล้ววันนี้