• อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ “My Robots”

MY ROBOTS จิตติ จำเนียรไวย 12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2552
งานเปิดนิทรรศการ: วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป


อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ “My Robots” นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ หนุ่ม จิตติ จำเนียรไวย ในนิทรรศการครั้งนี้ จิตติ นำความสุขและความทรงจำในวัยเด็ก ถ่ายทอดผ่านหุ่นยนต์ในงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา โดยหุ่นยนต์เหล่านั้นเปรียบประหนึ่งสัญลักษณ์แทนเรื่องราวๆต่างที่น่าจดจำ บรรดาหุ่นยนต์ที่ถูกเขียนขึ้นซ้ำๆ เปรียบเหมือนการระลึกถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ในความทรงจำที่ถูกทับซ้อนเข้าด้วยกัน ชัดเจนบ้าง เลือนลางบ้าง แต่เมื่อหลอมรวมเข้าด้วยกันทั้งหมด กลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่ถูกเติมเต็มจากเรื่องราวต่างๆที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์

นิทรรศการคร้ังนี้ประกอบไปด้วยงานภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ์ งานคอลลาจ ที่ทำขึ้นเพื่อการแสดงคร้ังนี้โดยเฉพาะ รวมไปถึงกองทัพหุ่นยนต์ไม้จากฝีมือแขกรับเชิญจากหลากหลายวงการศิลปะ อาทิ ก้องศักดิ์ พูลผลวัฒนา, บุญชัย เวศม์ มัฆวาน, ธนานพ แสงอรุณ, ปริวัตน์ อนันตชินะ, ภานุพงษ์ ตันติโยธิน, ธิธาพร วรรณศิลป์, สุทธิชาติ ศราภัยวานิช, วชิระ เพชรมณีนิลใส, พัชรพล แตงรื่น,จตุพล ชมภูศรี, ทัศน์พงศ์ พุ่มจันทร์, จิรพงศ์ ศรีสุขวงศ์วัฒนา, พีรพงศ์ อุทัยแพน และวิภาศิริ ฮวบเจริญ โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม นี้ เข้าชมฟรีตลอดงานข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อแกลเลอรี่