• ประกาศรับสมัคร กองบรรณาธิการ พนักงานกราฟิก และ ประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่ง: กองบรรณาธิการ (งานประจำ)

.

.

⭕หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บรรณาธิการหนังสือที่ได้รับมอบหมาย (เช่น เรียบเรียง ตรวจสอบและแก้ไข ฯลฯ)
• ประสานงานกับนักแปล และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

.

⭕คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีพื้นฐานหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบรรณาธิการ และสามารถเริ่มงานได้ทันที
• มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น**
• ความรู้ด้านภาษาไทยค่อนข้างแข็งแรง**
• สามารถเข้าทำงานที่เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรีได้ (มีสวัสดิการบ้านพักรวมสำหรับพนักงานหญิง)
• รับผิดชอบงานที่มอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลา
• รู้จักวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

**ผู้สมัครควรแนบเอกสาร หลักฐาน หรือผลงานที่แสดงความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วย

.

⭕วิธีการสมัคร
1.เขียนใบสมัคร (ในรูปแบบของท่านเอง) และอาจรวมถึงโปรไฟล์งานที่เคยทำ
2.หลักฐานการศึกษา และ เอกสาร หลักฐาน หรือผลงาน ที่แสดงความสามารถของตัวท่าน
3.เขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับหนังสือที่ท่านประทับใจ (ไม่จำกัดจำนวนและประเภทหนังสือที่เลือกเขียน)
4.ระบุส่วนงานย่อยที่ท่านสนใจ เช่น ฝ่ายการ์ตูน ฝ่ายนิยาย

📧ส่งมาที่อีเมล animagshop@animagonline.com 
🔵กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า สมัครตำแหน่งกองบรรณาธิการ ตามด้วยชื่อ-นามสกุล
🚫ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์ครับ

.

ตำแหน่ง: พนักงานกราฟิก (งานประจำ)

.

⭕หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบงานกราฟิกของหนังสือที่ได้รับมอบหมาย (แต่งภาพ, จัดหน้า, ใส่คำพูดในหนังสือ ฯลฯ)
• ประสานงานกับกองบรรณาธิการ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

.

⭕คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีประสบการณ์ทำงานกราฟิกฝ่ายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น และสามารถเริ่มงานได้ทันที
• มีความเข้าใจเรื่องระบบงานพิมพ์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านงานพิมพ์มาก่อน**
• สามารถใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับงานพิมพ์และงานกราฟิกได้เป็นอย่างดี**
• หากมีความรู้ด้านภาษาไทยและพอเข้าใจพื้นฐานภาษาญีปุ่น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ**
• สามารถเข้าทำงานที่เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรีได้ (มีสวัสดิการบ้านพักรวมสำหรับพนักงานหญิง)
• รับผิดชอบงานที่มอบหมายให้เสร็จตามกำหนดเวลา
• รู้จักวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

**ผู้สมัครควรแนบเอกสาร หลักฐาน หรือผลงานที่แสดงความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วย

.

⭕วิธีการสมัคร
1.เขียนใบสมัคร (ในรูปแบบของท่านเอง) และอาจรวมถึงโปรไฟล์งานที่เคยทำ
2.หลักฐานการศึกษา และ เอกสาร หลักฐาน หรือผลงาน ที่แสดงความสามารถของตัวท่าน

📧ส่งมาที่อีเมล animagshop@animagonline.com
🟢กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า สมัครตำแหน่งพนักงานกราฟิก ตามด้วยชื่อ-นามสกุล
🚫ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์ครับ

.

ตำแหน่ง: ประสานงานฝ่ายขาย (งานประจำ)

.

⭕หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบงานฝ่ายขาย เช่น จัดเตรียมและส่งสินค้าให้ลูกค้าทางไปรษณีย์, ออกบูธขายสินค้าในกรุงเทพและต่างจังหวัด ฯลฯ
• ประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

.

⭕คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• สุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
• สามารถขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่รถยนต์**
• หากมีรถส่วนตัว หรือสามารถขับมอเตอร์ไซค์ได้ด้วย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ**
• ระดับการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)**
• สามารถเข้าทำงานที่เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรีได้
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

**ผู้สมัครควรแนบเอกสาร หลักฐาน หรือผลงานที่แสดงความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วย

.

⭕วิธีการสมัคร
1.ใบสมัคร (ในรูปแบบของท่านเอง) และอาจรวมถึงโปรไฟล์งานที่เคยทำ
2.หลักฐานการศึกษา และ เอกสาร หลักฐาน หรือผลงาน ที่แสดงความสามารถของตัวท่าน

📧ส่งมาที่อีเมล animagshop@animagonline.com
🟠กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า สมัครตำแหน่งประสานงานฝ่ายขาย ตามด้วยชื่อ-นามสกุล
🚫ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์ครับ

.

.