สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๔


เนื่องในศุภดิถีขึ้นปีใหม่ ทีมงานอนิแม็กขออวยพรให้เพื่อนๆ ทุกท่านสุขสันต์แช่มชื่นในทุกคืนวัน หากนึกพรใดๆ ก็ขอให้จงสมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีกิจก็ขอสัมฤทธิ์ด้วยสติคู่ปัญญา สมบูรณ์พูลลาภในสิ่งอันพึงปรารถนามีเงินซื้ออนิแม็กตลอดไปเทอญ

จากทีมงานอนิแม็ก