• รีวิว DRRR!! โลกบิดเบี้ยวที่อิเคะบุคุโระ เล่ม 1 ฉบับจริง “อนิแม็กบุ๊คไลท์โนเวล VS อนิแม็กบุ๊คนิยาย”