• เปิดรับสมัครแล้ว!! ค่ายนักเขียนการ์ตูนเพื่อการพัฒนาสู่มืออาชีพ (สอนโดยมืออาชีพเพื่ออนาคตการ์ตูนไทย)

ค่ายการ์ตูน “ทีเค การ์ตูนนิสต์” เป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการ ”การพัฒนานักเขียนการ์ตูนความรู้ไทย” มีที่มาจากการจัดเวทีสานสรรค์เสวนาหลายครั้ง โดยระดมคนการ์ตูนมืออาชีพที่มีชื่อเสียง นักจิตวิทยาเด็ก ผู้บริหารและฝ่ายการตลาดของสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือการ์ตูน นักวิชาการนิเทศศาสตร์และสถาบันการศึกษาในสายวิชาที่เกี่ยวข้อง นักเขียนบทมือทอง รวมถึงผู้อ่านการ์ตูนรุ่นเยาว์ทั้งระดับประถมฯ มัธยมฯ และอุดมศึกษา เข้าร่วมยกร่างหลักสูตรการ์ตูนในครั้งนี้กว่า 100 คน เพื่อให้เป็นหลักสูตรการ์ตูนความรู้หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ร่วมเปิดมิติ สังคมแห่งการเรียนรู้

โดยเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าค่ายแบบเช้าไป-เย็นกลับ ค่ายการ์ตูนทีเค การ์ตูนนิสต์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ หมดเขต 18 กันยายน 2552 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่มีเงื่อนไขที่ต้องอยู่จนครบหลักสูตร ซึ่งจะเปิดอบรมระหว่างวันที่ 19-22, 26-29 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เงื่อนไข อื่นๆ เช่น ผู้สมัครต้องส่งเนื้อหาความรู้ที่สนใจสำหรับใช้เขียนการ์ตูนไม่เกิน 2-4 หน้า เค้าโครงเรื่องย่อไม่เกิน 3-5 บรรทัด ตัวอย่างงานการ์ตูน 2-3 หน้า ผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนและผู้ร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ จะได้รับลิขสิทธิ์ค่าตอบแทนด้วย ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cartoonthai.in.th โทร. 0-2881-1734-5