• เว็บอนิแม็กออนไลน์เปิดใช้งานในส่วนของ “Facebook” และ “Twitter” เรียบร้อยแล้ว

หลีกหนีกันไม่ไหวเสียแล้วสำหรับชีวิตแบบโซลเซี่ยวเน็ตเวิร์ค หรือสังคมของการเชื่อมข่าวสารระหว่างบุคคล ที่นับวันจะเติบใหญ่และใกล้ตัวขึ้นทุกวัน ทางอนิแม็กจึงตัดสินใจ เปิดให้บริการนำเสนอข่าวสารของทางเรายิงตรงจากเว็บหลักนี้เข้าสู่โซลเซี่ยวยอดนิยมอย่าง Facebook และ Twitter ซึ่งหากเพื่อนใช้บริการเว็บเหล่านี้อยู่สามารถ ADD ชื่อของ “animagonline” เข้าไปในระบบได้เลยครับสำหรับ Facebook (animagonline) FACEBOOK.COM/animagonline


สำหรับ Twitter (animagonline) TWITTER.COM/animagonline